SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jako firma cenimy sobie indywidualną relację z klientem i w związku z tym zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub poprzez formularz umieszczony poniżej.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez GABER FG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 126, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-15-78-577 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.